INTEGRAATIOKONSULTOINTI

Digitaalisessa markkinoinnissa käytettävän tiedon laatu on yksi tärkeimpiä markkinoinnin tehoon vaikuttavia tekijöitä. Hyödyllistä tietoa on yleensä useassa järjestelmässä, ja sen keräämiseen ja validointiin on syytä panostaa. Tiedon siirtymisen automatisointi helpottaa markkinoinnin ammattilaisten elämää ja auttaa heitä keskittymään olennaiseen – markkinointiin.

Apsis Pro tarjoaa useita eri tapoja automatisoida tiedonsiirtoa:

Usein integraation suunnitteluun ja toteuttamiseen on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, koska tiedonsiirtotapa ja siirrettävät tiedot valitaan järjestelmälle asetettujen tavoitteiden ja tietysti myös taustajärjestelmien ominaisuuksien mukaan.